Bestuur

Het algemeen bestuur is het bestuurlijk orgaan van studentenvereniging Osiris en is belast met het verenigingsbeleid. Zij dient dit beleid te bewaken, sturen en corrigeren waar mogelijk. Het bestuur bestaat normaal gesproken uit een voorzitter, vicevoorzitter, eerste penningmeester, tweede penningmeester, eerste secretaris, tweede secretaris en horecafunctionaris. De voorzitter onderhoudt externe contacten en de vicevoorzitter de interne contacten. Het secretariaat notuleert de vergaderingen en is verantwoordelijk voor het ledenbestand en de post. De eerste penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de vereniging en de tweede penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de horeca en Stichting R.D.n.A. De horecafunctionaris begeleidt beide horecacommissies.
Het bestuur voert haar functie ongeveer één jaar uit en wisselt rond november. Door middel van een stemming zal het kandidaatsbestuur of tegenkandidaatsbestuur worden verkozen als bestuur.

Huidig bestuur

Het huidig bestuur bestaat uit de volgende leden:

Oud besturen