Inschrijven

Een BIC is alleen vereist voor een IBAN welke niet begint met ‘NL’
Uitschrijving bij Studentenvereniging Osiris dient voor november van het huidige verenigingsjaar voldaan te worden om geen contributie te hoeven betalen voor dat jaar.
Door dit vinkje te plaatsen, geef je toestemming aan (A) Osiris (Incassant ID: NL00ZZZ123456780000) om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en (B) je bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Osiris. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Waarom Studentenvereniging Osiris?
Velen van onze leden kenden niemand voordat ze in Leeuwarden kwamen studeren en wonen, echter veranderde dat doordat ze zich aanmelden voor de vereniging. Studentenvereniging Osiris biedt vele mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen en je sociale vaardigheden te verbeteren. Je kan je gehele studententijd inrichten zoals je zelf wilt! Je kan lid worden bij één van de vele commissies, meer kennis van de vereniging opdoen door ledenvergaderingen bij te wonen of je aan te melden bij verschillende activiteiten. Daarnaast kan je je door middel van borrels aansluiten bij één van de disputen of genootschappen van Studentenvereniging Osiris. Je kan ook met een groep lichting genoten een jaarclub oprichten, waarmee je met je eigen naam en kleding de vereniging kunt ondersteunen!

Lid worden
Om lid te kunnen worden, dien je student te zijn aan één van de hogescholen in Friesland. Als je mee wilt doen met de introductieweek dan dien je student te zijn aan hogeschool Van Hall Larenstein. Deze week wordt normaliter gehouden in de laatste week van de zomervakantie (in 2022 zal de introductieweek plaats vinden van 29 augustus tot en met 2 september). Meer informatie over de introductieweek van Studentenvereniging Osiris vind je op de pagina ‘Introductieweek’. In deze week vinden er dagelijks verschillende activiteiten plaats om de vereniging en de stad te leren kennen, waarna elke dag wordt afgesloten met een fantastisch feest in onze Sociëteit ‘Abydos’

Hoe schrijf ik me in?
Je kan je op twee manieren aanmelden voor de vereniging. Als eerste kan je je online via dit formulier inschrijven voor de vereniging of je kan jezelf fysiek inschrijven tijdens de introductieweek. Ga je studeren aan NHL Stenden Hogeschool of een andere hogeschool in Friesland? Dan kun je je aanmelden door een e-mail te sturen naar eerstesecretaris@svosiris.com met uitleg van jouw situatie, waarna er een online inschrijfformulier teruggestuurd kan worden. 

Aspirant leden en betalingen
Wanneer je je hebt aangemeld als lid, ben je pas volwaardig lid na de inauguratie. Deze vindt normaliter plaats in de introductieweek. Nadat je volwaardig lid bent, wordt er in januari jaarlijks contributie afgeschreven. Dit gebeurt via automatische incasso, waarvoor je toestemming geeft tijdens het inschrijven. Voor meer informatie hierover neem contact met ons op door middel van dit formulier of stuur een e-mail naar bestuur.osiris@hvhl.nl.