Jaarboekcommissie

Elk jaar weer zet een heel bestuur zich in om onze vereniging draaiende te houden. Zij zijn degene die zorgen dat iedereen geld kan krijgen voor activiteiten, er ledenvergaderingen gehouden worden en dat alle commissies gevuld zijn en hun werk uitvoeren. Daarnaast horen ze ook nog eens bij alles aanwezig te zijn wat betreft Osirisactiviteiten. Kortom, het is best veel werk om bestuur te zijn. Maar ook alle leden zetten zich natuurlijk een heel jaar lang in om er iets moois van te maken en een gezellig jaar te beleven. Om al deze mensen even een korte terugblik te geven naar wat ze wel niet allemaal bereikt hebben in dit jaar wordt dit samengevat in een boek. Dat boek is het jaarboek. Zoals de naam van de commissie het al zegt, wij maken dit jaarboek.

Een jaarboek wordt gemaakt over een geheel bestuursjaar. In een jaarboek komen alle leuke feesten, interessante wasberen over het bestuur, het wereldnieuws van dit jaar, alle mijlpalen van de vereniging en zelfs de uitslag van een enquĂȘte over de vragen waar we allemaal al een heel jaar lang antwoord op willen. Een heel jaar Osiris komt samen in een boek, zodat we het allemaal nooit meer kunnen vergeten.

Elk bestuursjaar is er een nieuwe commissie die dit jaarboek vormgeeft. Mocht je het bestuursjaar volledig hebben meegemaakt en het leuk vinden om hier een boek over samen te stellen dan geef dit aan bij de vicevoorzitter en help een keer mee! Ook kun je zelf altijd leuke stukjes insturen om in dit jaarboek te komen.