Kascontrolecommissie

Graag willen wij bij deze de Kascontrolecommissie aan jullie voorstellen. Wij zijn één van de minder bekende commissies binnen Osiris maar zeker wel een belangrijke. De Kascontrolecommissie is een commissie die zich vaak op de achtergrond bezig houdt met de boekhouding. Wekelijks controleren wij daarom de financiële boeken van het Grand Café en de Sociëteit. Tevens functioneren wij als het financiële adviesorgaan voor het Bestuur.

Dit is niet het enige wat de Kascontrolecommissie doet. De momenten waarop jullie ons vaak in actie zullen zien, is tijdens de ledenvergaderingen van Osiris. Wij zorgen ervoor dat iedereen kan stemmen over de belangrijke zaken rondom de vereniging. Naast dat je stembriefjes van ons zal krijgen zal je als eerstejaars nog niet veel met ons te maken hebben. Maar vanaf je tweede verenigingsjaar is het mogelijk om onze commissie versterken. Dus mocht je interesse hebben in financiën en hier ervaring mee willen opdoen, spreek ons vooral eens aan!